หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
หลอดทดลอง

Test Tube , หลอดทดลอง

หลอดทดลอง (test tube) ใช้สำหรับทดสอบปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆในปริมาณน้อยๆ 

มีลักษณะเป็นหลอดแก้ว มีทั้งชนิดที่มีปาก และไม่มีปาก
แบบที่ทนไฟและไม่ทนไฟ

มีหลายขนาด ดังตัวอย่างในตาราง

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว (mm.)  

 ปริมาตร ( ml.)

10x75
12x75
13x100
 16x100
16x125
16x150
18x150
20x150
25x150
25x200

3
 5
 9
11
15
20
27
34
55
70

 

เคมีครูออ