หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขวดลดความดัน

ขวดลดความดัน , suction flask 

  ขวดลดความดัน (suction flask) 

เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การกรองแยกของแข็งออกจากของเหลวทำได้อย่างรวดเร็ว 

 โดยขวดมีลักษณะคล้ายขวดรูปชมพู่แต่มีแขนเล็กๆยื่นออกมาบริเวณคอขวดด้วย

การใช้ขวดลดความดัน จะช่วยให้การกรองเร็วกว่าการกรองแบบธรรมดาทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

ขวดลดความดันจะใช้กับกรวยกรองแบบบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยจะวางกรวยกรองอยู่ด้านบน
  สำหรับแขนเล็กๆบริเวณคอขวดจะต้องต่อเข้ากับชุดลดความดัน
เพื่อดึงเอาอากาศออกจากขวดลดความดัน

ขวดลดความดัน มีขนาดความจุหลายขนาด ตั้งแต่ 100 ml. จนถึง 2 L.

 

เคมีครูออ