หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




แสตน และ แคลมป์

Stand & Clamp , ชุดขาตั้งและแคลมป์จับ

Stand & Clamp (ชุดขาตั้งและแคลมป์จับ)

Stand เป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม  
โดยทั่วไปจะติดตั้ง Clamp  โดยมี Clamp Holder  เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Clamp กับ Stand     

Clamp ทำหน้าที่เป็นเสมือนมือจับ ยึดกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลอง
เช่น บิวเรต (Clamp ที่ใช้สำหรับบิวเรตโดยเฉพาะเรียกว่า  Buret  Clamp),
Condenser  , ขวดปริมาตร ฯลฯ

 

เคมีครูออ