หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 


 
แท่งแก้วคนสาร

Glass Rod , แท่งแก้วคนสาร

แท่งแก้วคนสาร (Glass Rod)
มีลักษณะเป็นแท่งแก้วยาวปลายแบน มีขนาดความยาว 10 – 20 นิ้ว 

ใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน  
 นอกจากนี้ยังใช้ช่วยในการเทสารละลายไปยังพาชนะอื่น

โดยเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคน
วิธีนี้จะทำให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารละลายได้ดีขึ้นอีกด้วย

 

เคมีครูออ