หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรวยกรอง

Funnel , กรวยกรอง

กรวยกรอง (funnel)

อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายเทสารละลายจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่ไปยังภาชนะขนาดเล็ก

 มักจะใช้สำหรับสวมบิวเรตเพื่อเทสารละลายลงในบิวเรต

หรือใช้ร่วมกับกระดาษกรองเพื่อกรองเอาของแข็งหรือตะกอนออกจากสารละลาย

กรวยกรองมีทั้งแบบก้านสั้นและก้านยาว โดยกรวยก้านยาวจะกรองได้เร็วกว่ากรวยก้านสั้น 

ส่วนขนาดของกรวยกรองวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง(ภายนอก)
โดยมีหลายขนาด ซึ่งมีตั้งแต่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 cm. ไปจนถึง 15 cm.

 

เคมีครูออ