หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวควบแน่น

ตัวควบแน่น , Condenser

ตัวควบแน่น (Condenser)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดกลั่น ซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิไอระเหยของของเหลวที่กลั่น
ให้กลับมาควบแน่นกลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง

Condenser มีลักษณะเป็นกระเปาะแก้ว 2 ชั้น
เปลือกด้านนอกมีรูให้น้ำไหลเข้าและออก 

โดยให้น้ำเย็นไหลเข้าทางด้านล่างและไหลออกทางด้านบน  

 ภายในมีท่อซึ่งปลายด้านบนจะให้ไอสารไหลผ่านเข้ามา
และควบแน่นเป็นของเหลวออกไปที่ปลายด้านล่าง

 

เคมีครูออ