หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


ตะเกียงบุนเสน

Bunsen Burner , ตะเกียงบุนเสน

ตะเกียงบุนเสน (Bunsen Burner)

เป็นตะเกียงก๊าซพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ให้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงพอสมควร

 มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

1. ฐานของตะเกียง
2. ท่อตัวตะเกียง
3. ช่องทางเข้าของก๊าซซึ่งเป็นท่อที่ยื่นจากฐานของตะเกียง
4. ช่องปรับปริมาณของอากาศที่โดนท่อตัวตะเกียง


ตะเกียงบุนเสนสามารถปรับอัตราส่วนอากาศเข้าได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถปรับเชื้อเพลิงได้


ข้อควรระวังในการใช้ตะเกียงบุนเสน

1. ตรวจเช็คสายยางหรือท่อส่งก๊าซ (โดยทั่วไปเป็นก๊าซ LPG ) ต้องต่อให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วไหล
    ของก๊าซ หรือตรวจสอบโดยใช้ฟองสบู่

2. ปิดวาล์วปรับอากาศเข้าบริเวณฐานตะเกียงให้สนิท

3. การจุดตะเกียง ให้จุดไฟรอบริเวณหัวตะเกียงแล้วจึงเปิดก๊าซเชื้อเพลิงให้ไหลเข้ามาในตะเกียง
   (ไม่ควรเปิดก๊าซทิ้งไว้ก่อนจุดไฟ เพราะปริมาณก๊าซที่ไหลออกมาอาจมากเกินไป เมื่อจุดไฟแล้วอาจเป็น    อันตรายได้)

 

เคมีครูออ