หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

  
บีกเกอร์

Beaker , บีกเกอร์

บีกเกอร์ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี
ใช้สำหรับเตรียมสารละลาย ต้มสารละลาย  ตกตะกอน ผสมสารหรือให้สารทำปฏิกิริยากัน  

บีกเกอร์มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก 50 ml ไปจนถึง  5 L

บีกเกอร์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการมักทำจากแก้วทนไฟ (Pyrex หรือ Bomex)
และก็ยังมีชนิดที่ทำด้วยพลาสติกที่ไม่สามารถตั้งไฟได้แต่ราคาถูกกว่า

 

เคมีครูออ