หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปิเปต

Volumetric Pipette, ปิเปต

ปิเปต  (Pipet หรือ Pipette)
เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดปริมาตรของสารละลายให้มีความแน่นอนและมีความแม่นยำสูง


Volumetric pipette หรือ Transfer pipette

มีลักษณะเป็นแท่งแก้วที่ป่องตรงกลาง มีขีดบอกปริมาตรอยู่ด้านบนเพียงขีดเดียว

ใช้ในการวัดปริมาตรที่มีค่าแน่นอนเพียงค่าเดียว
เช่น Volumetric pipette ขนาด 25 ml. จะสามารถวัดปริมาตรได้ที่ 25 ml. เพียงค่าเดียวเท่านั้น

Volumetric pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.2%
Volumetric pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.1%
Volumetric pipette ขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.1%

 

เคมีครูออ