หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 ขวดวัดปริมาตร

Volumetric Flask , ขวดวัดปริมาตร

ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)
มีลักษณะเป็นขวดแก้ว คอยาว มีขีดบอกปริมาตรเพียงขีดเดียว

ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ 
มีจุกปิดด้านบน จึงสามารถเขย่าให้สารละลายผสมกันได้อย่างทั่วถึง 
ส่วนใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 50 ml. จนถึง 2 L.

นิยมใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน (สารละลายที่มีความเข้มข้นแน่นอน) 
หรือเตรียมสารละลายที่้มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายตั้งต้นหรือสารสารละลายเดิม

 

เคมีครูออ