หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปิเปต

Graduated Pipette , ปิเปต

ปิเปต  (Pipet หรือ Pipette)
เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดปริมาตรของสารละลายให้มีความแน่นอนและมีความแม่นยำสูง

Graduated pipette หรือ Measuring pipette

มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่มีสเกลบอกปริมาตรต่างๆไว้ 
ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า  Volumetric pipette 
แต่มีความแม่นยำน้อยกว่า  Volumetric pipette เช่นกัน

Graduated pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
Graduated pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.3%

 

เคมีครูออ