หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 
ขวดรูปชมพู่

Erlenmeyer Flask , ขวดลูกชมพู่

ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) หรือเรียกอีกอย่างว่า conical flask

ทำด้วยแก้วมีลักษณะเป็นทรงกรวย มีสเกลบอกปริมาตร มีหลายขนาดด้วยกัน

แต่ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี มีขนาดความจุ 250 – 500 ml.

นิยมใช้ในการไทรเทรทสารละลาย

 

เคมีครูออ