หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ระเบิดพลัง Diet Coke & Mentos


เมื่อนำ เมนทอส ใส่ลงไปในน้ำอัดลม เช่น โซดา หรือ Diet Coke พบว่าจะเกิดฟองแก๊สจำนวนมหาศาล

พุ่งออกมาจากขวด โดยถ้าใส่เมนทอสในปริมาณที่มาก ปฏิกิริยาที่เกิดจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย

 ถ้าหากปิดฝาขวดไว้สามารถทำให้ขวดระเบิดได้

 

ในการทดลองนี้เราจะพิจารณาเฉพาะปฏิกิริยาการละลายน้ำของ CO2(g) เท่านั้น

ปฏิกิริยา CO2 + H2O และ H2CO3

ในสภาวะปกติที่ความดันบรรยากาศแก๊ส CO2 ละลายน้ำได้น้อยมาก เพื่อที่จะทำให้แก๊ส CO2 ละลายลงไปในน้ำได้นั้น

ต้องทำการอัดด้วยแรงดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ  สำหรับน้ำอัดลมจะอัดแก๊ส CO2 ไว้ในขวด

โดยมีความดันประมาณ 2.5 บรรยากาศ (2.5 atm)  

ซึ่งวิธีการนี้ทำให้มี CO2 และ H2CO3  ละลายอยู่ในสารละลายเป็นจำนวนมากพื้นผิวของ เมนทอส ถูกเคลือบด้วย gelatin และ gum arabic  ซึ่งเป็นพื้นผิวที่ขรุขระ

และประกอบไปด้วยรูเล็กๆจำนวนมาก ทำหน้าที่เป็น Nucleation Site

และพื้นผิวนี้สามารถลดแรงตึงผิวในสารละลายได้

ทำให้ CO2 ซึ่งเป็นฟองเล็กๆ สามารถเข้าไปอยู่ตามรูพรุนและถูกเร่งให้หลุดออกจากสารละลายได้อย่างรวดเร็ว 

พื้นผิวที่เคลือบนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับ CO2 และ H2CO3 ในปฏิกิริยา แต่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เท่านั้น

ปฏิกิริยา CO2 + H2O และ H2CO3

เมื่อ CO2หลุดออกจากสารละลายเป็นจำนวนมาก  จึงทำให้ H2CO3 แตกตัวกลับไปเป็น CO2

ปฏิกิริยาเกิดผันกลับไปทางซ้ายทำให้แก๊ส CO2 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

แรงดันของแก๊สในขวดจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้โค้กในขวดพุ่งออกมาอย่างรุนแรงเหมือนน้ำพุนั่นเอง


หมายเหตุ ปฏิกิริยานี้เกิดได้ดีกับ Soda หรือน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาล เช่น Diet Coke

เนื่องจากใน Diet Coke มีสารทดแทนความหวาน คือ aspartame และยังมีส่วนผสมของ potassium benzoate

สารทั้งสองตัวมีสมบัติคือสามารถลดแรงตึงผิวของน้ำได้  เมื่อรวมกับเมนทอสจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างรุนแรง

 

เอกสารอ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Diet_Coke_and_Mentos_eruption
http://blog.khymos.org/2008/06/19/soda-fountain-science-explained
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleation
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbolic_acid

 

เคมีครูออ