หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
เปิดโค้กเย็นๆให้กลายเป็นวุ้นน้ำแข็ง


เมื่อเรานำเอาโค้กหรือน้ำอัดลมใดๆก็ได้ มาแช่จนเย็นจัด แต่ยังไม่ถึงขั้นให้เป็นน้ำแข็ง

แล้วเปิดฝาออกด้วยความรวดเร็ว

สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำอัดลมในขวดจะค่อยๆกลายเป็นวุ้นน้ำแข็ง......


สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?


น้ำอัดลมโดยทั่วไปแล้วภายในขวดจะอัดแก๊ส CO2

โดยมีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ ( ประมาณ 2.5 atm * )


จากกฎของแก๊ส

ความดันแปรผันกับอุณหภูมิ  P α T

เมื่อเขียนเป็นสมการจะได้   P1/T1 = P2/T2 

 

โดยกำหนดให้ 

P1  แทนความดันในขวด (ก่อนเปิดขวด)                     P2  แทนความดันในขวด (หลังเปิดขวด)
T1  แทนอุณหภูมิในขวด (ก่อนเปิดขวด)                      T2  แทนอุณหภูมิในขวด (หลังเปิดขวด)


อุณหภูมิหลังจากเปิดขวดแล้ว สัมพันธ์กันดังสมการ

T2 = T1 (P2 / P1)

ดังนั้นเมื่อเปิดฝาน้ำอัดลมอย่างรวดเร็ว
เพื่อทำให้ความดันลดลงอย่างรวดเร็ว  พบว่า

P2 เมื่อเปิดออกสู่บรรยากาศ โดยทั่วไปมีค่าประมาณ 1 atm
P1 มีค่าประมาณ 2.5 atm

เมื่อแทนค่าลงในสมการจะพบว่า อัตราส่วน P2 / P1 มีค่าต่ำกว่า 1 (จากตัวอย่าง = 0.4 )

T2 = 0.4 T1

( หมายเหตุ : ค่าที่แสดงให้ดูเป็นค่าประมาณเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเท่านั้น )

ถ้าแช่น้ำอัดลมไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 0 oC หรือต่ำกว่าเล็กน้อย
และน้ำอัดลมที่แช่ไว้ยังไม่กลายเป็นน้ำแข็ง
เมื่อเปิดขวดอย่างรวดเร็วเพื่อให้แก๊สขยายตัวออกไป

ผลที่ได้คือ T2 < T1


กรณีเช่นนี้อุณหภูมิของระบบก็จะลดลงตามไปด้วย ทำให้น้ำอัดลมกลายเป็นวุ้นน้ำแข็งได้


* อ้างอิงจาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid

 

เคมีครูออ