หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

วิธีการดาวน์โหลด
เอกสารการสอน

Click ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Downloads ข้อสอบเคมี

 

ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

ปี 2554

- PAT2 ( 6 มี.ค. 54 )


ปี 2553

- PAT2 ครั้งที่ 1 ( 7 มี.ค. 53 )

- PAT2 ครั้งที่ 2 ( 4 ก.ค. 53 )

- PAT2 ครั้งที่ 3 ( 10 ต.ค. 53 )


ปี 2552

 

- PAT2 ครั้งที่ 1 ( 8 มี.ค. 52 )

- PAT2 ครั้งที่ 2 ( 12 ก.ค. 52 )

- PAT2 ครั้งที่ 3 ( 11 ต.ค. 52 )

 
 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (O-NET)

ปี 2554

o-net54

ปี 2553

o-net53

ปี 2552

o-net52

ปี 2551

o-net51

ปี 2550

o-net50

ปี 2549

o-net49

 

 

 คอร์สเรียนเคมีครูออ
คอร์สเรียน

อุปกรณ์ในห้อง Lab : เคมีครูออ
อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี : เคมีครูออ
การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน : เคมีครูออ
เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ

สมัครเรียน เคมีครูออ
สมัครเรียน

Facebook ครูออ
Facebook

เกี่ยวกับครูออ
เกี่ยวกับครูออ

สัพเพเหระ
สัพเพเหระ

แผนที่เรียนเคมีครูออ
แผนที่

 

เคมีครูออ