หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

• • •

 

เคมีฟิต (คอร์สปี)

 

สรุปเนื้อหาเคมี
ม.4 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เคมีครูออ

คอร์ส สรุปเนื้อหาเคมี
ม.4 - 6

สรุปเนื้อหาเคมี ม.4-6 เล่ม1 สรุปเนื้อหาเคมี ม.4-6 เล่ม2

จำนวนชั่วโมงเรียน : 81 ชั่วโมง

 เนื้อหาการเรียน

สรุปเนื้อหาการเรียนเคมี ม.4-6

เล่ม 1 : อะตอมและตารางธาตุ /  พันธะเคมี /  สมบัติธาตุและสารประกอบ  

ปริมาณสัมพันธ์  / ของแข็ง ของเหลว แก๊ส / อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เล่ม 2 : สมดุลเคมี / กรด-เบส / ไฟฟ้าเคมี / ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

เคมีอินทรีย์ / เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ / สารชีวโมเลกุล

 

  เน้นสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละบท 13 บท ตามหลักสูตร สสวท.

พร้อมสอนเทคนิคต่างๆ ในการทำโจทย์

และฝึกทำโจทย์ตามแนวเนื้อหาโดยเพิ่มระดับความยากของโจทย์จากง่ายไปยาก

 

 

 

 

รายละเอียดคอร์สเรียนเคมีครูออ

รายละเอียดคอร์สเรียนเคมี ม.6 ม.5 ม.4

 


คอร์สเรียนเคมีครูออ
คอร์สเรียน

อุปกรณ์ในห้อง Lab : เคมีครูออ
อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี : เคมีครูออ
การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน : เคมีครูออ
เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ

สมัครเรียน เคมีครูออ
สมัครเรียน

Facebook ครูออ
Facebook

เกี่ยวกับครูออ
เกี่ยวกับครูออ

สัพเพเหระ
สัพเพเหระ

แผนที่เรียนเคมีครูออ
แผนที่