หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เคมีครูออ

สรุปเนื้อหาเคมี ม.5

เคมี ม.5

จำนวนชั่วโมงเรียน : 50 ชม. (อาจเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนได้ถ้าเนื้อหาไม่จบ)

 เนื้อหาการเรียน

ประกอบด้วย 5 บทเรียน 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี   กรด-เบส (ยากสุด)
 
ไฟฟ้าเคมี   ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

 


การเรียน  :  เน้นการสรุปแบบละเอียดในเนื้อหา ม.5 ทั้งหมด (5 บทเรียน)

โดยไม่ตัดเนื้อหาสำคัญใดๆ ออก   

เน้นการทำโจทย์ตามบทเรียนที่เรียนไปเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น   

และเนื่องจากเนื้อหา ม.5 เป็นบทที่ต้องฝึกการคำนวณ 

การเรียนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เด็กๆ ทุกคนเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้

 

 

 

 


คอร์สเรียนเคมีครูออ
คอร์สเรียน

อุปกรณ์ในห้อง Lab : เคมีครูออ
อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี : เคมีครูออ
การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน : เคมีครูออ
เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ

สมัครเรียน เคมีครูออ
สมัครเรียน

Facebook ครูออ
Facebook

เกี่ยวกับครูออ
เกี่ยวกับครูออ

สัพเพเหระ
สัพเพเหระ

แผนที่เรียนเคมีครูออ
แผนที่