หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

• • •

 

เคมีฟิต (คอร์สปี)

เคมีฟิต

 

สรุปเนื้อหาเคมี
ม.4 - 6

 

 

 

 


 

เคมีครูออ


คอร์สปรับพื้นฐานเคมี จำนวนชั่วโมงเรียน : 9 ชม.

 เนื้อหาการเรียน

เน้นเนื้อหา เคมีพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการเรียนเคมี ม.ปลาย

อาทิเช่น

ตารางธาตุ : ลักษณะตารางธาตุ สมบัติธาตุต่างๆในตารางธาตุ

สารประกอบ : เน้นการเขียนสูตรสารประกอบชนิดต่างๆ การอ่านชื่อธาตุ-สารประกอบ

ลักษณะสารประกอบในชีวิตประจำวัน (ที่พบมากในข้อสอบ)

และการหาเลขประจุไฟฟ้าของธาตุในสารประกอบ

ปฏิกิริยาเคมี : เน้นการเขียนสมการเคมีพื้นฐานและการดุลสมการเคมี 

 

รายละเอียดคอร์สเรียนเคมีครูออ

รายละเอียดคอร์สเรียนเคมี ม.6 ม.5 ม.4


คอร์สเรียนเคมีครูออ
คอร์สเรียน

อุปกรณ์ในห้อง Lab : เคมีครูออ
อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี : เคมีครูออ
การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน : เคมีครูออ
เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ

สมัครเรียน เคมีครูออ
สมัครเรียน

Facebook ครูออ
Facebook

เกี่ยวกับครูออ
เกี่ยวกับครูออ

สัพเพเหระ
สัพเพเหระ

แผนที่เรียนเคมีครูออ
แผนที่