หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

• • • •

 

ปรับพื้นฐานเคมี

 

เนื้อหา ม.6

 

สรุปเคมี ม.4-6 เล่ม 1

 

สรุปเคมี ม.4-6 เล่ม 2

 

วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช.

 

โควตา มช. & Pre Quota

วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช. และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Pre Quota)

 

วิเคราะห์ข้อสอบ O-net

วิเคราะห์ข้อสอบ O-ne

 

วิเคราะห์ข้อสอบ PAT2 (เคมี)

 

เคมี ม.4

เคมี ม.4

 

เคมี ม.5

เคมี ม.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

คอร์สเคมีฟิต (คอร์สปี)
(สำหรับนักเรียน ม.6)


จำนวนชั่วโมงเรียน : 260 ชั่วโมงเนื้อหาการเรียน

• • •

01. คอร์สปรับพื้นฐานเคมี


คอร์สปรับพื้นฐานเคมี

ปรับพื้นฐานเคมีเบื้องต้นที่สำคัญ

สำหรับนักเรียนที่กำลังเริ่มเรียนวิชาเคมี

หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาเบื้องต้นที่สำคัญ

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเนื้อหาเคมีที่ยากขึ้น 

02. คอร์สเรียนเนื้อหา ม.6

 

คอร์สเคมี ม.6

เรียนเนื้อหาเคมี ม.6

เคมีอินทรีย์  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  สารชีวโมเลกุล

ไฟฟ้าเคมี  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 

03. คอร์สสรุปเนื้อหาเคมี ม.4-6

 

สรุปเนื้อหาเคมี ม.4-6 เล่ม1 สรุปเนื้อหาเคมี ม.4-6 เล่ม2


สรุปเนื้อหาเคมี
ทั้งหมด 13 บท

ตามหลักสูตรของ สสวท. และฝึกทำโจทย์ตามแนวเนื้อหา

โดยเพิ่มระดับความยากของโจทย์จากง่ายไปยาก

 


 

04. วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช.

 

วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช.

ตะลุยโจทย์เคมีโควตา มช. 5 ปีย้อนหลัง

เพื่อฝึกแนวข้อสอบโควตา มช. 

และเทคนิคต่างๆ ในการทำโจทย์

เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาและได้คะแนนมาก 

05. วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช. และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Pre Quota)


วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช. และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Pre Quota)

 วิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช.

และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Pre Quota) 

06. วิเคราะห์แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (เคมี)


วิเคราะห์แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (เคมี)

วิเคราะห์แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (เคมี)
07. วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT2(เคมี)


วิเคราะห์ข้อสอบ PAT2 เคมี

 สำหรับเตรียมสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 

แถม Free!!!

09. วิเคราะห์แนวข้อสอบ O-net


o-net

 วิเคราะห์แนวข้อสอบ O-net

เคมี  ชีวะ  ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์
 

 

 

รายละเอียดคอร์สเรียนเคมีครูออ

รายละเอียดคอร์สเรียนเคมี ม.6 ม.5 ม.4

 

 

 


คอร์สเรียนเคมีครูออ
คอร์สเรียน

อุปกรณ์ในห้อง Lab : เคมีครูออ
อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี : เคมีครูออ
การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน : เคมีครูออ
เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ

สมัครเรียน เคมีครูออ
สมัครเรียน

Facebook ครูออ
Facebook

เกี่ยวกับครูออ
เกี่ยวกับครูออ

สัพเพเหระ
สัพเพเหระ

แผนที่เรียนเคมีครูออ
แผนที่