หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ใส่เกลือลงในน้ำแข็งแล้วทำให้น้ำแข็งละลายช้าลง


เคยสังเกตไหมว่าทำไมเมื่อใส่เกลือลงในน้ำแข็งหรือใส่เกลือลงในน้ำอัดลมแล้วทำให้น้ำแข็งละลายช้าลง


แล้วเรายังรู้สึกว่าน้ำในแก้วเย็นลงอีกด้วย


NaCl หรือเกลือแกง มีสมบัติเป็นของแข็ง มีลักษณะเป็นผลึกสามารถละลายน้ำได้ 


อะตอมจับกันด้วยพันธะไอออนิกในการสร้างพันธะจะมีการคายพลังงานออกมาสู่ระบบ


และในการสลายพันธะจะต้องดูดพลังงานจากระบบเข้าไป


NaCl

รูปแสดงโครงสร้างผลึก NaCl

 

จากกฎ  “สร้างคาย สลายดูด”  จะสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อใส่ NaCl ลงไปในน้ำและน้ำแข็ง   

เมื่อ NaCl ละลายน้ำ ทำให้มีการสลายพันธะเกิดขึ้น ซึ่งการสลายพันธะนี้เองจะต้องใช้พลังงานจำนวนหนึ่ง

โดยการดูดพลังงานของระบบเข้าไป ทำให้อุณหภูมิของน้ำลดต่ำลง

ผลที่ตามมาคือน้ำแข็งก็จะละลายช้าลงด้วย

 

 

เคมีครูออ