หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Recycle

รีไซเคิลพลาสติก....ช่วยลดโลกร้อนกันดีกว่า


ในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกในการทำผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด

ทำให้เกิดขยะจากพลาสติกใช้แล้วเป็นจำนวนมาก

การ Recycle เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยจัดการกับขยะพลาสติกเหล่านี้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง


พลาสติกจัดอยู่ในกลุ่ม Polymer แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. Thermo Plastic (เทอร์โมพลาสติก)  มีคุณสมบัติอ่อนตัวและหลอมละลาย เมื่อได้รับความร้อน
และจะแข็งตัวเมื่อเย็นลง พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว
มีการเชื่อมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ (Cross Link) น้อยมาก
จึงทำให้สามารถนำไปหลอมเหลวและนำกลับมาใช้ได้ใหม่
ตัวอย่าง พอลิเอทิลีน ,พอลิโพรพิลีน,พอลิสไตรีน ฯลฯ


2.Thermosetting Plastic (เทอร์โมเซตติงพลาสติก)  มีคุณสมบัติคือ แข็งตัว ไม่ยืดหยุ่น
เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้ ทนต่อความร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี 
คงรูปหลังจากผ่านกระบวนการผลิต(การให้ความร้อนและแรงดัน)ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
สายโซ่โมเลกุลเกิด Cross Link เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความแข็งแรง ทนทานสูง
เมื่อถูกอุณหภูมิสูงจะไหม้และแตกออกเป็นขี้เถ้าสีดำ  พลาสติกประเภทนี้ไม่สามารถ Recycle
หรือนำกลับมาผ่านกระบวนการแปรรูปใช้ใหม่ได้
ตัวอย่างเช่น อีพ็อกซี (epoxy) , เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ (melamine formaldehyde)
ฟีนอลฟอร์มาดีไฮต์ (phenol-formaldehyde) , โพลิเอสเตอร์ (polyester) ฯลฯ

 

ดังนั้นการ Recycle พลาสติกต้องเริ่มจากแยกพลาสติกที่สามารถทำการ Recycle ได้ออกมาก่อนในเบื้องต้น
ซึ่งหมายความว่าต้องทำการคัดแยก Thermo Plastic ออกมาก่อนนั่นเอง

 

สัญลักษณ์ของการ Recycle พลาสติก


สัญลักษณ์นี้หมายความว่าพลาสติกนั้นสามารถนำไป Recycle เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

โดยตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์หมายความถึงพลาสติกชนิดต่างๆดังนี้

PET Recycle

1.โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET, PETE)

PET , Polyethylene Terephthalate

PET,PETE สูตรโมเลกุล


คุณสมบัติ : มีความใส โปร่งแสง ยืดหยุ่น แก๊สซึมผ่านได้ยาก ทนต่อแรงกระแทกได้ดี

ใช้ในการทำขวดบรรจุน้ำอัดลม , น้ำดื่ม ,น้ำผลไม้

 

HDPE Recycle

2. โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density polyethylene, HDPE)

HDPE , High Density polyethylene

HDPE สูตรโมเลกุล


คุณสมบัติ : มีสีขาวขุ่น , โปร่งแสง ทนต่อสารเคมี มีความเหนียวและยืดหยุ่น
ทนต่อแรงกระแทก ไม่แตกร้าวง่าย

ใช้ทำขวดน้ำดื่ม , ขวดน้ำนม , ถาดน้ำแข็ง ,กล่องบรรจุอาหาร ยา , ถุงหิ้ว

 

PVC Recycle

3. โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC)

PVC , Polyvinyl Chloride

PVC สูตรโมเลกุล


คุณสมบัติ : เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนทานต่อ กรด- เบส และสารเคมีต่างๆ
ทนแรงเสียดสี การขัดถูได้ดี


ใช้ทำท่อน้ำประปา , สายยาง , ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ,แผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหาร , กระเบื้องยาง

 

LDPE Recycle

4. โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density polyethylene, LDPE)

LDPE ,Low Density polyethylene

LDPE สูตรโมเลกุล


คุณสมบัติ : สีขาวขุ่น โปร่งแสง เหนียวและยืดหยุ่น มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำ


ใช้ทำถุงเย็นสำหรับใส่อาหาร ฟิล์มสำหรับห่ออาหาร ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
สามารถนำมา Recycle เป็นถุงดำใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว

 

PP Recycle

5. โพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP)

PP ,Polypropylene

PP สูตรโมเลกุล


คุณสมบัติ : มีความแข็ง สีขาวขุ่น ไม่ทึบแต่ไม่ใส  น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำ
ต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและแก๊สได้ดี


ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร จาน ชาม กล่อง ถัง ตะกร้า กระบอกใส่น้ำแช่เย็น

 

PS Recycle

6. โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS)คุณสมบัติ : เป็นของเหลวมีลักษณะคล้ายน้ำมัน ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ละลายน้ำได้น้อย


ใช้ทำภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ถ้วยกาแฟ กล่องโฟม ถาดโฟม  กล่องเทป แผ่น CD

 

Other Plastec Recycle


7. พลาสติกชนิดอื่นที่ไม่ใช่พลาสติกทั้ง 6 กลุ่มข้างต้น
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหลายชนิด

 

ขั้นตอนการ Recycle ในโรงงานนั้นประกอบไปด้วย 

การแยกสิ่งปะปนหรือสิ่งที่ไม่สามารถ Recycle ได้ออกจากพลาสติก   การตัดหรือบดพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กๆ

  การทำความสะอาด การคัดแยกประเภทพลาสติกโดยการลอยน้ำ การทำให้แห้ง

การหลอมเหลวด้วยความร้อนและแรงดัน  การกรองเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน  การขึ้นรูปทำเป็นเม็ดพลาสติก

พลาสติกที่ผ่านการ Recycle อาจมีคุณสมบัติทางกายภายที่ด้อยลงไป

เนื่องจากกระบวนการ Recycle จะมีการบดพลาสติก ซึ่งแรงเฉือนเชิงกล (Mechanical Shear)

สามารถทำให้สายโซ่ของพอลิเมอร์แตกออกหรือสั้นลง  ทำให้ความยาวของโมเลกุล  และน้ำหนักโมเลกุลลดลง


นอกจากนี้ความบริสุทธิ์ของพลาสติก Recycle จะไม่มากเท่าเดิม

จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของพลาสติกชนิดนี้ด้อยลงไปได้อีกด้วย

 

 

เคมีครูออ